Missio

Renor toteuttaa luotettavasti, palvelevasti ja kestävästi toimitilaratkaisuja uuden elinkaaren ansaitsevissa kaupunkikiinteistöissä kestävän kehityksen mukaisesti.

Visio

Renor on Suomen osaavin ja arvostetuin olemassa olevan kiinteistökannan kehittäjä ja vuokraaja.

Strategia

Renor haluaa olla osaavin ja arvostetuin olemassa olevan kiinteistökannan vuokraaja ja kehittäjä Suomen kiinteistömarkkinoilla. Tavoitteemme on kehittää omistamiamme kiinteistöja ja alueita ja näin ylläpitää kestavää ja viihtyisää rakennettua ympäristöä. Haluamme lisätä olemassa olevan historiallisen kiinteistökannan käyttöä ja uudelleenkehittämistä Suomen kiinteistömarkkinoilla.

Kestävän kehityksen vaatimusten lisääntyminen yhteiskunnassa luo erinomaiset mahdollisuudet olemassa olevan vanhan kiinteistökannan uudelleenkehittämiselle Suomessa. Tässä toiminnassa Renorilla on erinomainen näyttö aikaisemmilta vuosilta ja mahdollisuus edelleen vahvistaa asemaa arvostetuimpana kiinteistöalan ”redevelopment –yhtiönä”.

Asiakkuus nähdään Renorissa tärkeimpänä arvona. Tavoitteemme on pitkäaikainen kumppanuus asiakkaittamme kanssa. Asiakkaidemme liiketoiminta kohtaa monia haasteita ja muutoksia. Haluamme palvella asiakkaitamme muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja taata heille kilpailukykyiset toimitilat kaikissa tilanteissa. Tavoitteemme on kehittää asiakaslähtöistä ja palvelevaa toimintamallia, missä panostetaan asiakkaan tilatarpeen ja siihen liittyvien liiketoimintaedellytysten mahdollistamiseen.