Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

Askonalueen entisiin teollisuustiloihin on 2000-luvulta lähtien muodostunut monipuolinen luovien ja tietointensiivisten alojen osaamiskeskittymä. Alueella toimii yli 200 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät yli 2 000 henkilöä.

Askonalueella on vielä huomattava potentiaali kehittyä ja kasvaa, sillä kiinteistöllä on voimassa olevan kaavan mukaista rakennusoikeutta käyttämättä 250 000 kerrosneliötä. Historiallinen teollisuusmiljöö sekä alueen olemassa oleva palvelu- ja toimijaverkosto ovat vahva perusta aluekehitykselle. Myös Lahden keskusta-alueen läheisyys sekä nopea raideyhteys Venäjälle ja pääkaupunkiseudulle luovat erinomaiset edellytykset vetovoimaisen työpaikka- ja asuinalueen kehittämiselle.

Vuonna 2012 Renor oli kiinteistönomistajana mukana Lahden Radanvarren arkkitehtuurikilpailussa. Ideakilpailu oli yhteistoiminnallisen kaupunkisuunnittelun pilottihanke, jossa osallistettiin kattavasti monia väestö- ja sidosryhmiä kaupunkiympäristön kehitykseen.

Renor on laatinut Askonalueen kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä Radanvarren arkkitehtuurikilpailun voittaneen Arkkitehtitoimisto AJAKin kanssa. Suunnitteluvisioissa Askonalue rakentuu 14 korttelista, jossa asutaan ja työskennellään kaupunkimaisessa ympäristössä. Alueen asumisviihtyvyyttä lisäävät vehreät korttelisisäpihat kaupunkiviljelypalstoineen ja vesiaihioineen. Autoilusta rauhoitetut kävelykadut sekä rakennusten kivijalkaan sijoittuvat lähi-, kulttuuri- ja virkistyspalvelut luovat elävyyttä kaupunkitilaan.

Tavoitteena on siirtyä nopeasti vaiheittain etenevään toteutukseen yhteistyössä kaupungin, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäisenä Radanvarren kehityshankkeista käynnistyy Askonalueen läheisen Matkakeskuksen rakentaminen vuoden 2014 aikana.

 

RADANVARSI Tulosseminaari 15.1.2014

Lue lisää aiheesta 15.1.2014 Lahden keskustan radanvarren kehittämisestä järjestetyn seminaarin tiedotteesta.

Yhteistyö ja innostus ovat olleet keskiössä työpajoissa, joissa keskusteltiin keskustan radanvarren kehittämisestä, kertoi Mikko Nousiainen RAKLIn Lahden asemanseutu –klinikan tulosseminaarissa, joka pidettiin Askonalueella 15.1.2014. Myös kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta vahvisti, että alueen uudistamiseen on tullut lyhyessä ajassa lisää vauhtia ja määrätietoisuutta. Hän sanoi, että Lahden menestys pohjautuu monipuolisuuteen, vetovoimaisiin asuinalueisiin ja uudenlaisiin työpaikkoihin. Kehittyvän keskustan radanvarren vahvuuksia ovat ylivoimainen sijainti kulkuyhteyksien äärellä sekä vanhan ja uuden saumaton liitto. Lue lisää Raklin sivuilta.

Tilaisuuden esitysaineistot

Lahden keskusta kasvaa ja kehitty (Lahden kaupunki)

Esite Askonalueen kiinteistökehityksestä