Renor tarjoaa asiakkailleen toimistoratkaisuja kauniissa, historiallisissa tehdassaleissa. Tiloja on uusittu jo 15 vuoden ajan, ja laajoista kiinteistökokonaisuuksista löytyy edelleen uteliaisuutta herättäviä raakatiloja. Näin on muun muassa Lahden Askonalueella.

Raakatila on nimensä mukaisesti käsittelemätön tila, jota meillä Askotalossa ja Upotalossa useimmiten kehystää komea betonirunko, kuvailee Askonalueen kiinteistöpäällikkö Timo Väisänen.

Hän on toivottanut alueelle tervetulleeksi noin 300 vuokra-asiakasta. Useille heistä hän on rakennuttanut toimitilat betonirunkoisiin, korkeisiin, ennen huonekalutehtaana toimineisiin tiloihin.

– Kun tapaan asiakkaan, käymme läpi yrityksen tilatarpeen. Kartoitamme henkilömäärän, työskentelytavat sekä yrityksen tavoitteet oleskelutilojen ja toimintojen suhteen. Keskustelemme paljon itse työstä, mitä erityisvaatimuksia se asettaa tiloille. Esimerkkinä hammaslääkäriasema, jossa jokaiseen huoneeseen tarvitaan erilaisia vesi- ja laiteasennuksia.

Dokumentoitujen tietojen perusteella arkkitehti tekee tilasta alustavan luonnoksen suunniteltuun tilaan. Kun pohjaluonnos, layout on saatu asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, sen pohjalta käynnistyy varsinainen vuokrausneuvottelu. Tämän päättyessä vuokrasopimukseen alkaa todellinen työympäristön suunnittelu.

Raakatilasta hyvinvoiva toimitila

Renorilla on erityisosaamista, kun puhutaan historiallisten raakatilojen muuntamisesta terveellisiksi, turvallisiksi ja palveleviksi tiloiksi. Renor toimii rakennuttajana, mutta myös asiakkaat ovat mukana suunnittelu- ja toteutusvaiheessa halunsa mukaisesti.

– Tiimiimme kuuluu arkkitehti-, LVIS- ja rakennesuunnittelija sekä eri kohteiden tarpeen mukaisesti erilaisia erityissuunnittelijoita, kuten automatiikkasuunnittelija, palosuunnittelija, sprinklerisuunnittelija tai akustiikkasuunnittelija. Arvioimme myös työn aikana, onko asiakkaallamme sellaisia laitetoimittajia, joiden on hyvä olla mukana. Näin oli esimerkiksi hammaslääkäriaseman tapauksessa, Väisänen kertoo.

Suunnitteluvaihe ja rakentaminen eivät poikkea uudisrakentamisesta prosessina. Mutta vanhat puitteet ovat sen kaltainen ympäristö, että tiimin jäseniltä odotetaan erikoisosaamista.

Vahvat betonirunko, -palkit ja -pilarit sekä näiden raudoitukset määrittelevät tilan ja tekniikan suunnittelua. Käytössä olevat korkeat tilat eivät itsessään rajoita esimerkiksi uusien LVISA-järjestelmien sijoittamista. Mutta suojellussa kohteessa muun muassa IV-konehuoneiden sijoittamisessa ja talotekniikan reittien suunnittelussa pitää ottaa huomioon julkisivun suojelua koskevat rajoitteet. Myös junaradan läheisyys, mikä estää poistumisteiden ja talotekniikka-asennusten sijoittamisen Askotalon eteläpuolelle, tuo omat haasteensa.

– Asiantuntijamme ovat perehtyneet vanhojen rakennusten kehittämiseen ja suunnitteluun. Toki mukaan otetaan myös uusia henkilöitä oppimaan kokeneemmilta, Väisänen painottaa.

Resurssiviisas ratkaisu

Teknisistä ratkaisuista nostaisin esimerkkinä Tilitoimisto Rantalaisen toimiston laajennuksen ja heidän käytössään olevien tilojen saneerauksen.

Tilitoimiston tiloihin rakennettiin uusi 100 henkilölle mitoitettu koulutustila. Tämä toi haasteita tiloja palvelevaan ilmanvaihtojärjestelmään ja käytössä oleviin kanavakokoihin. Vahanen Talotekniikka Oy:n avulla ja suunnitelmalla haaste ratkaistiin tuomalla ilmanvaihtoon uusinta talotekniikkaa.

Toimistoon hankittiin älykäs ilmastoinnin automaatio, joka mittaa tilan ilmanlaatua, lämpötilaa sekä työtekijöiden läsnäoloa. Anturit havaitsevat, missä ilmanvaihtoa tarvitaan enemmän ja missä taas voidaan vähentää. Järjestelmä ohjailee ilmamääriä automaattisesti kulloisenkin tarpeen mukaan.

– Näin säästyttiin IV-koneen ja -kanavien uudistamiselta, mutta samalla säästetään viisaasti myös kulutuksessa, huomauttaa Timo Väisänen.

Uniikit ratkaisut ja design kuuluvat asiaan

Kun asiakkaalle toteutetaan raakatilasta lähtevä ratkaisu, niin mahdollisuuksia on paljon teknisistä toteutuksista toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen.

– Tutustumme asiakkaan konseptiin ja brändiin. Teemme yhteistyössä väri- ja materiaalivalintoja ja voimme siten löytää aivan ainutlaatuisia ratkaisuja, Timo Väisänen kertoo.

Tämän kaltaiseen hankkeeseen tutustumme tarkemmin jatkossa. Silloin kerromme asianajotoimiston uusien tilojen sijoittamisesta Askotalossa sijaitsevan Lahden uuden oikeustalon vieressä.

 

Lisätietoja mahdollisuuksista Askonalueella: kiinteistöpäällikkö Timo Väisänen, p. 020 7220 839 tai timo.vaisanen (at) renor.fi

Rantalainen