Askonalueen uusi, hyväksymiskierroksella oleva kaava käsittää noin 80 000 kem2:ä rakennusoikeutta asumiselle sekä liike- ja toimistorakennuksille, joiden suunnittelutyö on aloitettu Renorissa. Uusia, kaavoitettuja tontteja tarjotaan asuntorakentajille, eri kiinteistösijoittajille ja -kehittäjille.

Askonalue on päivisin yli 250 yrityksen ja 2000 henkilön vireä ja tuttavallisen oloinen yrityspuisto. Lisäksi alueella tehtävät rakennustyöt tarjoavat työtä arkkitehdeille, eri alojen suunnittelijoille ja rakentajille.

– Kaavan eteneminen vahvistaa kuitenkin sen, että Askonalueesta on rakentumassa kaupunginosa, jossa on myös koteja, palveluja, tapahtumia ja toimintaa, kiinteistökehitysjohtaja Marko Liimatainen sanoo.

Renorin tavoitteena onkin, että asuinkohteet saadaan nyt vauhtiin. Asumisen myötä alueelle tavoitellaan päivittäistavarakauppaa ja muita lähipalveluja.

Lahtelaisten oma kaupunginosa

Askonalue on monille lahtelaisille maamerkki, jonka uudelleen käyttöön ottaminen on otettu lämpimästi vastaan. Renor ottaa kaupunkilaisten odotukset vakavasti.

– Jatkamme Askonalueen kehittämistä ja tarinaa edelleen vastuullisesti. Tärkeimpiä näkökulmiamme ovat alueen historian ymmärtäminen, mutta myös Salpausselän luonnon arvostaminen, Marko Liimatainen korostaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä mm. energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.

– Yhtenä osoituksena tästä kehityksestä on jo nyt tilajäähdytyksen perustuminen isolta osalta pohjavesijäähdytykseen. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa koko alueen lämmitys- ja jäähdytysratkaisut perustuisivat pohjaveden hyödyntämiseen, Liimatainen jatkaa.

Askonalue on keskeinen osa Lahden keskusta-alueen kehittämistä. Tätä tukee myös uuden matkakeskuksen avautuminen helmikuussa 2016. Askonalueen vieressä sijaitseva keskus yhdistää lähi- ja kaukoliikenteen sekä eri liikennemuodot saumattomasti toisiinsa.

Tutustu Askonalueen suunnitelmiin www.askonalue.fi

Kuva: L Arkkitehdit Oy
Teksti: Satu Juvonen, Maineentekijät Oy